Успешно изучаване на чужд езикУспешно изучаване на чужд език

Да учиш чужд език не е лесно, не на всеки се отдава, но именно това ни провокира да се спрем на тази тема. Възможностите, които се разкриват пред човешкия потенция са неограничени и въпреки, че често хората смятат, че са „твърде“ възрастни да се заловят с учене на чужд език, специалистите не са на това мнение.

За да бъде лесно изучаването на английски език, френски език, японски език или който и да било друг сме подготвили няколко стъпки и съвета. Те са заимствани от един от най-добрите полиглоти на света – Като Ломб. Тя е професионален преводач на Унгария и говори 16 езика. Отдала е живота си на изучаване и разбиране многото чуждестранни речи, а усилията й не остават невъзнаградени.

Формулата на Ломб, за успех в изучаване на чужд език

Полиглота Като Ломб дава съвети на всички, които искат да учат чужд език или са се впуснали в дебрите на такъв. Тя ги определя като „10-те заповеди на лингвиста“.

1. Чуждоезиковото обучение, трябва да е ежедневно. Дори 10 минути сутрин са добра „храна“ в усъвършенстване на мозъка.

2.На моменти всеки губи желание да учи езика, но това не трябва да отказва. Ломб съветва да се сменят източниците – речници, книги, радио, телевизия, интернет.

3.Не учете фрази произхождащи от контекста. Наблегнете на готовите и много употребявани чуждоезикови фрази.

4.Стремете се всяка ситуация от ежедневието да обръщате на чуждия език. Дори надписите по плакати, билбордове, реклами.

5.Обръщайте внимание най-много на преподаденото от учителя и обърнете внимание на отбелязаните от него грешки, направени от вас.

6.Идиоми и готови фрази се изписват в първо лице и ед. число.

7.Чуждестранните езици според Ломб са Замък, който трябва да се окупира едновременно от всички посоки. Това може да стане само с всички източници на чужд език – четене, писане, слушане, говорене.

8.Игнорирайте притесненията около изучаване на чуждия език и не се обиждайте, когато ви поправят.

9.Воля и талант са нужни на всеки решил да изучва чужди езици.

10.Формулата за успеха на Ломб е: отдадено време = резултати + лихва и всичко това разделено на страха за грешки, които пък са = на резултат.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − seventeen =