Навици за успешното учене на английски език

Навици за успешното учене на английски език Изучаването на какъвто и да било чужд език е изпитание и трябва да време и усилие. За да бъдем наистина успешни в изучаването на английски език, трябва да направим чуждия език част от нашия ежедневен живот и част от това, което правим всеки…

Continue reading

Грешки при ученето на чужд език

Грешки при ученето на чужд език Изучаването на чужди езици е процес, който отнема, както много време, така и иска много отдаденост. За постигането на положителни резултати при изучаването на чужди езици, сме ви приготвили списък с най – често допусканите грешки, за да можете да не ги допускате.

Continue reading

Защо да учим английски език?

Защо да учим английски език? В наши дни все по – рядко се среща каквато и да била дейност, която не е свързана с умението да се практикува английски език. Всяка една финансова, политическа или друга институция има нужда от кадри, които могат свободно и без затруднение да боравят с…

Continue reading

Формулата на Ломб, за успешно изучаване на чужд език

Успешно изучаване на чужд език Да учиш чужд език не е лесно, не на всеки се отдава, но именно това ни провокира да се спрем на тази тема. Възможностите, които се разкриват пред човешкия потенция са неограничени и въпреки, че често хората смятат, че са „твърде“ възрастни да се заловят…

Continue reading

На каква възраст да се започне ученето на чужди езици?

На каква възраст да се започне ученето на чужди езици? Много родители смятат, че е ранното започне на жудноезиково обучение от невръстната възраст, не трябва да присъства в развитието на детето. У нас дори все още се счита, че чуждите езици в ранна възраст биха объркали детето в неговото когнитивно…

Continue reading

Cambridge English

  Професионална езикова академия “GFI – Academy” обявява старта на подготвителен сезон по английски език за Кеймбридж сертификати. Като партньор на “Британски съвет”,Професионална езикова академия”GFI – Academy” извършва подготовка по Кеймбридж сертификати (FCE, CAE, CPE).

Continue reading